fbpx
PRIVACY / DISCLAIMER
De website www.enhanceclinic.be en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Enhance Clinic Belgium B.V. (hierna: “The Enhance Clinic” of “wij”), statutair gevestigd te Antwerpen. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

The Enhance Clinic garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

The Enhance Clinic verwerkt de volgende persoonsgegevens:
● Voor- en achternaam
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● IP-adres

The Enhance Clinic bewaart uw gegevens tot 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Indien u niet op prijs stelt dat The Enhance Clinic uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit schriftelijk melden bij The Enhance Clinic t.a.v. Adresregistratie, Fruithhoflaan 27, 2600 Antwerpen of per e-mail aan info@enhanceclinic.be met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt The Enhance Clinic niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening.

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@enhanceclinic.be sturen. U kunt dit ook schriftelijk laten weten via: Fruithhoflaan 27, 2600 Antwerpen. The Enhance Clinic voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van The Enhance Clinic of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

Wijzigingen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.
Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@enhanceclinic.be. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.